Under isen

Titel: “Abdullah”. Størrelse: 1,30 x 1 meter. Materialer: Tang, akryl, narvsværte, polyester

kunst6